Projekční činnost

  • rodinné a bytové domy
  • stavby pro ubytování a stravování
  • stavby pro zdravotní a sociální péči
  • sportovní stavby a areály
  • průmyslové stavby včetně technologických částí
  • objekty pro školství a výchovu
  • interiéry