Co nabízíme

 • zajišťujeme kompletní pracování projektové dokumentace ve všech stupních stavby:
  • studie stavby
  • dokumentace stavebního řízení (územní souhlas, územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení)
  • dokumentace pro výběr dodavatele včetně spolupráce pří výběrovém řízení
  • dokumentace pro provedení stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrské služby
  • projednání dokumentace se všemi orgány státní správy
  • zajištění územního a stavebního povolení
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • řízení projektů
 • zajištění přípravných prací, posudků průzkumů (historické průzkumy, radonové, geologické, hydrogeologické posudky, geodetické zaměření, stavebně-technické průzkumy, akustické měření a posudky)

– komplexní poradenská činnost